مودم
گفتار

بدون کیسه صفرا هم می توان زندگی کرد؟

بدون کیسه صفرا هم می توان زندگی کرد؟

» کیسه صفرا

  شما میدانید که کیسه صفرا دارید،اما آیا میدانید محل آن کجاست وعملکرد آن چیست؟کمی درباره کیسه صفرا و نقش آن در گوارش بدانیم. آیا میدانید محل قرارگرفتن قلبتان کجاست؟بطور قطع میدانید. آیا میدانید محل قرار گرفتن مغزتان کجاست؟جواب مثبت است. در مورد کیسه صفرا چطور؟این یکی از اعضایی است که شما تا زمانی که […]


سنگ هایی که در کیسه صفرا تولید می شود

سنگ هایی که در کیسه صفرا تولید می شود

» کیسه صفرا

دستگاه گوارش یک دستگاه بزرگی است در بدن انسان برای اینکه ما بتوانیم غذایی را که می خوریم هضم و جذب کنیم . برای این کار ما در بخش قندها و پروتئین ها سازکارهای مختلف داریم اما در هضم چربی ها دچار مشکلاتی هستیم و برای این کار باید کمک های اضافه ای را از […]
  ترفندهای اینترنت فارسی