مودم
گفتار

آگهی استخدام در فرماندهی نیروی انتظامی تهران

آگهی استخدام در فرماندهی نیروی انتظامی تهران

» فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ استخدام می‌کند فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود استخدام می‌کند. به گزارش شاندیس به نقل از خبرنگار بازارکار، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ نیروهای مورد نیاز خود را ازمیان آقایان به صورت پیمانی استخدام می‌کند.   براین اساس، مقطع استخدامی درجه داری بامدرک دیپلم و مقطع […]
  ترفندهای اینترنت فارسی