مودم
گفتار

شب اول عروسی و شب زفاف از نظر اسلام

شب اول عروسی و شب زفاف از نظر اسلام

» آمیزش شب زفاف

شب اول عروسی (شب زفاف) شب اول عروسی یا شب زفاف اوّلین شبی است که یک دختر و پسر، تغییر کیفیتی و کمّیتی در زندگی خود می دهند و با انجام آداب عروسی و زناشویی، نام شوهر و همسر ـ عروس و داماد ـ را بر خود می نهند، و زندگی جدید را با همتای […]
  ترفندهای اینترنت فارسی