رفتن یک خرس به بالای دکل برق قوف العاده دیدنی
مودم
گفتار

رفتن یک خرس به بالای دکل برق قوف العاده دیدنی

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۹۱
148 بازدید

رفتن یک خرس به بالای دکل برق قوف العاده دیدنی

رفتن یک خرس به بالای دکل برق قوف العاده دیدنی

رفتن یک خرس به بالای دکل برق قوف العاده دیدنیبه این تصویر خوب نگاه کنید.

حالا به تصویر پایین نگاه کنید.

.

.

.

.

.

.

.

به نظر شما این خرس چطور رفته اون بالا

بعد چظور می خواد بیاد پایین

رفتن یک خرس به بالای دکل برق قوف العاده دیدنی

مطالب مشابه

جدیدترین مطالب


رفتن یک خرس به بالای دکل برق قوف العاده دیدنیافزودن نظر: